Farmacja to dziedzina nauki o lekach, a także nazwa większości kierunków studiów farmaceutycznych. Farmacja zajmuje się nie tylko lekami syntetycznymi czy naturalnymi, ale również poszczególnymi ich składnikami, które często można znaleźć także w produktach żywnościowych oraz kosmetycznych.

Studia dzienne na kierunku farmacja, podobnie jak farmaceutyczne studia zaoczne i podyplomowe, mają na celu kształcenie profesjonalnych farmaceutów. Osoby, które chciałyby podjąć naukę na tego rodzaju kierunkach powinny interesować się zagadnieniami naukowymi związanymi z lekami. Zawód farmaceuty niestety nie jest dla każdego, bowiem wymaga nie tylko odpowiedzialności, ale również dużej sprawności umysłowej oraz psychicznej.

W trakcie studiów farmaceutycznych każda osoba samodzielnie może podjąć decyzję o konkretnej specjalizacji. Najczęściej studentom oferowana jest specjalizacja farmacja przemysłowa oraz farmacja kliniczna i szpitalna. W zależności od wyboru specjalności można więc zostać badaczem, aptekarzem lub technologiem farmaceutycznym. Edukacja kończy się obroną pracy dyplomowej, którą najczęściej jest praca magisterska. Wcześniej studentom prezentowane są różne przykładowe tematy prac dyplomowych.

Studia na kierunkach farmaceutycznych nie należą do łatwych. Podczas nauki studenci nabywają wiedzę z bardzo rozmaitych dziedzin, między innymi z syntezy substancji leczniczych, botaniki farmaceutycznej, farmakologii, diagnostyki laboratoryjnej oraz z przemysłowej produkcji substancji leczniczych. Zajęcia umożliwiają poszukiwania nowych leków, ich zamienników czy kontrolowanie dystrybucji i jakości medykamentów.

Nie tylko studia farmaceutyczne mogą prowadzić do zostania farmaceutą. Zdobycie zawodu aptekarza oferują także policealne szkoły medyczne. Wcześniej jednak powinna zostać podjęta nauka w technikum farmacji. Zarobki farmaceuty są uzależnione w głównej mierze od miejsca zatrudnienia. W małych miejscowościach można liczyć na niedużą płacę, ale doświadczony aptekarz może zarabiać nawet kilka tysięcy złotych miesięcznie.

Dzisiaj farmaceutom oferowana jest praca w Polsce i za granicą. Osoby, które ukończyły studia farmaceutyczne mogą poszukiwać zatrudnienia nie tylko w aptekach, ale również w prywatnych firmach przemysłu kosmetycznego, przedsiębiorstwach farmaceutycznych czy w laboratoriach. Miejscem pracy dla aptekarzy mogą być ponadto punkty apteczne, których z roku na rok przybywa, zarówno w naszym kraju, jak i za granicą.

Po ukończeniu studiów na kierunku farmaceutycznym można także zdecydować się na otworzenie własnej apteki czy punktu aptecznego. Jeśli nie wiesz, jak otworzyć aptekę, koniecznie poradź się doświadczonych farmaceutów, którzy od lat są posiadaczami tego rodzaju placówek.